Na današnji dan rođen matematičar Mika Alas 1868. godine.

Na današnji dan 1868. godine rođen je Mihailo Petrović – Mika Alas, matematičar, akademik. Čuveni matematičar, dugogodišnji profesor Univerziteta u Beogradu, Mihailo Petrović je osnivač Beogradske matematičke škole. Autor je više od 240 stručnih i naučnih radova, među kojima su posebno značajni oni iz oblasti matematičke analize, teorije diferencijalnih jednačina i teorije funkcija. Mihailo Petrović je zasnovao teoriju matematičkih spektara i matematičku fenomenologiju, kao nove oblasti matematičkog istraživanja. Nakon njegovih putovanja u severnu i južnu polarnu oblast nastala su dela: Kroz polarnu oblast, U carstvu gusara, Sa okeanskim ribarima i Jegulje. Mika Alas je bio član mnogih inostranih akademija nauka. Umro je u Beogradu 1943. godine.

Izvor: rts.rs