Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Na današnji dan: Rođen pisac Skender Kulenović

Skender Kulenović

Na današnji dan 1910. godine rođen je pisac Skender Kulenović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, autor potresne poeme “Stojanka majka Knežopoljka”, koju je kao učesnik narodnooslobodilačkog rata stvorio u jeku najžešćih …

Rođen je u Bosanskom Petrovcu, gde je završio osnovnu školu, a potom, nakon naglog osiromašenja porodice (agrarna reforma), prelazi u majčino rodno mesto Travnik. Tu je završio Jezuitsku gimnaziju. Već u trećem razredu gimnazije javio se sa prvim književnim radom, zbirkom soneta “Ocvale primule”. Zatim je studirao pravo na Zagrebačkom univerzitetu.

Sarađuje u brojnim listovima i časopisima, a 1937. sa Hasanom Kikićem i Safetom Krupićem pokreće u Zagrebu muslimanski časopis Putokaz. Godine 1941. stupa u prvi partizanski odred Bosanske Krajine. Kulenović u ratu piše poeme, uređuje listove (Bosanski udarnik, Glas, Oslobođenje). Odmah posle rata postaje direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu. Uređuje Pregled, Književne Novine i Novu misao. Jedno vreme je dramaturg Narodnog pozorišta u Mostaru, urednik u beogradskoj Prosveti. Zbog svog velikog književnog doprinosa izabran je 16. decembra 1965. za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a 21. marta 1974. za njenog redovnog člana. Umro je 25. januara 1978. godine u Beogradu.

Pisao pesme i poeme, komedije, eseje, kritike, putopise, crtice, priče i romane.

Najvažnija dela: Stojanka majka Knežopoljka, poema, 1945, komedije (Delidba, Večera, A šta sad?), 1947, “Ševa”, poema, 1952, Soneti, 1968, Divanhana, pripovetke, 1972, Gromovo đule, priče za decu, 1975, Ponornica, roman, 1977.

Njegova najznamenitija pesma Stojanka majka Knežopoljka nastala je kao pesničko svedočanstvo užasa klanja nad srpskim civilima na Kozari.

Tagovi:
Pročitajte još: