Nagrada za doprinos razvoju pristupačnosti

Gradu Somboru dodeljena je nagrada za doprinos razvoju informaciono-komunikacione pristupačnosti. Svečano uručenje nagrade upriličeno je 18. juna 2019. godine u Beogradu, a nagradu je primila gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović.

Ovo je treća godina za redom kako Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština, dodeljuje nagrade gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u prethodnoj godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju.

Na javni poziv za nagradu prijavilo se 17 gradova, opština i gradskih opština a pored Sombora nagrade su dobili i gradovi Leskovac, Smederevo, Loznica i GO Vračar. Grad Sombor je dobio nagradu konkretno za inicijativu koja se odnosi na uspostavljanje nove turističke rute Zapadnobačkog okruga, prilagođene slepim i slabovidim osobama. To je prekogranični projekat kojim se turistički potencijali Zapadnobačkog okruga i Osiječkobaranjske županije približavaju slepim i slabovidim osobama i njihovim pratiocima.

Cilj ovih nagrada je da se promovišu primeri dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, kao i da ostvari bolja saradnja Zaštitnika građana sa gradovima i opštinama u Republici Srbiji u cilju utvrđivanja stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih se propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji ne primenjuju u punoj meri. Takođe, ova inicijativa pruža značajne informacije za formulisanje preporuka i planova za unapređivanje pristupačnosti u okviru nadležnosti gradova, opština i gradskih opština.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću