Nastavak orezivanja drvoreda na više lokacija u Somboru

JKP “Zelenilo”, nastavilo je sa svojim redovnim aktivnostima održavanja grada. Orezivanje drvoreda je tokom prvog dana vikenda i današnjeg dana izvršeno na više gradskih lokacija. Podsećamo da se sve prijave za orezivanje mogu uraditi u Odeljenju za komunalne delatnosti grada Sombora.
Žene iz RJ održavanje parkovskog zelenila, radile su na vađenju sezonske cvetne rasade i pripreme terena za sadnju prolećne.
Izvor: JKP “Zelenilo” Sombor