Nastavljena izrada trotoara u ulici Veljka Vlahovića

Radnici JKP-a “Komunalac” i dalje vredno rade na komunalnom uređenju grada kako bi ova jesen bila što lepša i prijatnija za sve sugrađane.

Obavljeno je košenje i uređenje zgrada “Lamele”. Takođe nastavljeno je sa izradom trotoara kod stambenih zgrada u ulici Veljka Vlahovića. U toku je i selektovanje PET ambalaže.

JKP Komunalac Kula

Radnik i dalje radi na uređenju sela

Košenje, krčenje i uređivanje ispred napuštenih kuća i delova ulica koje su zapuštene je i dalje u planu redovnih aktivnosti koje sprovodi naše komunalno preduzeće.

JKP Radnik Sivac

Košenje zelenih površina u Ruskom Krsturu

U Ruskom Krsturu se danas radi na košenju ispred stare zgrade Gimnazije i na manjim lokacijama ispred zapuštenih kuća.

Takođe sređivaće se i Lenjinova ulica od broja 142 do kraja u kojoj će se seći šiblje i korov.

JKP Ruskom Ruski Krstur