NATUS u Apatinu održao Skupštinu

Grupacija za nautičku privredu i turizam Privredne komore Srbije -NATUS danas je u Apatinu održala svoju sednicu.

Članovi skupštine su analizirali zaključke sa okruglog stola održanog u okviru 40. Sajma nautike u Beogradu. Bilo je reči o izgradnji pristana i turističkih luka, revitalizaciji prevodnice Bezdan, a na sastanku je dogovoren i plan nastupa na Sajmu nautike koji će biti održan u Dizeldorfu 2019. godine.

Skup je otvorila predsednica Skupštine opštine Apatin, Nika Petrović, koja je članovima NATUS-a poželela uspešan sastanak i ugodan boravak u našem gradu. Prisutnima se nakon nje obratio predsednik Grupacije za nautičku privredu i turizam Vladimir Kresojević koji je svoje izlaganje posvetio planovima razvoja nautičkog turizma.

Izvor: Radio Dunav