Nedeljni pregled aktivnosti SO JKP

Na punktu zimske službe Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, održana je smotra zimske službe, u saradnji sa komunalnim preduzećima „Vodokanal“, „Prostor“ i „Čistoća“. Radnici Odeljenja za održavanje parkovskog i javnog zelenila JKP „Zelenilo“, svakodnevno su vršili odvoz opalog lišća sa više gradskih lokacija. Takođe, po nalozima koje izdaje Odeljenje za komunalne delatnosti grada Sombora, nastavljeni su poslovi orezivanja stabala drveća. Ženski deo ekipe radio je na poslovima uređenja cvetnih površina ispred Muzeja Batinske bitke.

Radnici Sektora za održavanje kanalizacione mreže grada JKP „Vodokanal“ Sombor, nastavili su i tokom prethodne sedmice sa poslovima ispiranja kanalizacione mreže, te je akcenat stavljen na Goge. Takođe, vršeno je i ispiranje atmosferskih propusta u naseljenom mestu Kljajićevo, u Lenjinovoj ulici, kao i u ulici Sremskog fronta u Somboru. Izvršen je odvoz viška zemlje sa mesta gde je saniran kvar u ulici Josifa Marinkovića u Somboru. Radnici Sektora za izgradnju sa građevinskom operativom nastavili su sa izvođenjem radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u salaškom naselju Žarkovac.

U toku prethodnih nedelju dana, radnici JKP „Energana“ Sombor, izvršili su ukupno 44 intervencije prema korisnicima daljinskog sistema grejanja. Intervencija u stanovima krajnjih korisnika bilo je 32 (curenje na ventilima, ozračivanje i slabo grejanje), intervencija u podstanicama zgrada za prethodnih osam dana 11 (dopuna sistema, podešavanje parametara, curenje i zastoji u grejanju), kao i jedna intervencija u ulazu zgrade zbog curenja u ormarićima. U ovom periodu nije bilo nepravilnosti i havarija na toplovodnoj mreži.