Nedeljni pregled aktivnosti somborskih javnih komunalnih preduzeća

U toku prethodnih sedam dana, radnice zadužene za „Održavanje cvetnih i ukrasnih površina“ JKP „Zelenilo Sombor, nastavile su sa aktivnostima zamene cvetne rasade na Trgu cara Lazara. Takođe, u okviru sadnje cveća, vršeni su i poslovi frezovanja. Po nalozima Odeljenja za komunalne delatnosti, radnici „Zelenila“ svakodnevno su vršili orezivanje stabala drveća na teritoriji grada. Zaposleni na poslovima „Održavanje javne rasvete“ zamenu dotrajalih sijalica radili su po prijavi kvarova od strane građana.
Radnici sektora „Održavanje vodovodne mreže grada“ Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“ imali su nekoliko intervencija na vodovodnoj mreži. Naime, sanirani su kvarovi u Šumadijskoj ulici u Somboru, a potom i u ulici Petra Drapšina ispred kbr. 18. Za vreme intervencije došlo je do prekida vodosnabdevanja potrošača u pomenutim ulicama.
Zaposleni u JKP „Energana“ Sombor izvršili su ukupno 78 intervencija prema korisnicima daljinskog sistema grejanja. Intervencija u stanovima krajnjih korisnika bilo je 48 (curenje na ventilima, ozračivanje i slabo grejanje), intervencija u podstanicama zgrada za prethodnih osam dana 24 (dopuna sistema, podešavanje parametara, curenje i zastoji u grejanju), kao i dve intervencije u ulazu zgrade zbog curenja u ormarićima. Za posmatrani vremenski period radnici JKP „Energana“ Sombor imali su četiri intervencije u ustanovama, koje su korisnici daljinskog sistema grejanja. U ovom periodu nije bilo nepravilnosti i havarija na toplovodnoj mreži.
Ekipe radnika JKP „Prostor“ Sombor, otpočeli su poslove na izgradnji grobnica na groblju u naseljenom mestu Doroslovo. Po nalogu „Prostora“ na lokalima koji se nalaze u „zelenoj“ pijaci, izvodili su se radovi na sanaciji krova, te je vršena zamena krovnog pokrivača od šindre. Takođe, na Malom pravoslavnom groblju u Somboru, počeli su radovi na izgradnji toaleta.