Nedeljni pregled aktivnosti somborskih komunalnih preduzeća

Tokom prethodne nedelje, radnici Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, nastavili su sa redovnim aktivnostima ulepšavanja grada. Radnici Odeljenja za održavanje parkovskog i javnog zelenila, u Jorgovanskoj ulici u Somboru, vršili su kultivaciju zemljišta sa podizanjem travnjaka na lokaciji gde je planirano postavljanje novog dečijeg igrališta, dok su radnici RJ „Mehanizacija i održavanje“ nakon toga otpočeli sa postavljanjem sprava. Takođe, pomenuta radna jedinica je završila sa postavljanjem sprava na novom dečijem igralištu u Dinarskoj ulici. Tokom subotnjeg prepodneva, u Parku Heroja, nastavljeni su radovi na podizanju inkluzivnog dečijeg igrališta, te je postavljena podloga. Košenje javnih zelenih površina vrši se svakodnevno na teritoriji celog grada, a akcenat je stavljen i na košenje ispred Muzeja Batinske bitke. Radnici Odeljenja za održavanje javne rasvete, zamenu dotrajalih sijalica vršili su u naseljenom mestu Bački Monoštor, na delu industrijske zone i prema prijavama kvarova od strane građana Sombora.

Radnici sektora “Održavanje vodovodne mreže” JKP „Vodokanal“ Sombor, radili su na poslovima hiperhlorisanja novog vodovodnog priključka na pijaci u „lancima“, a radilo se i na izmeštanju postojećeg priključka na pomenutoj lokaciji. Takođe, radnici sektora „Baždarnica“, imali su nekoliko intervencija na sanaciji curenja u šahtama potrošača u ulicama Banijska, Prote Mateja Nenadovića i Svetozar Miletića u Somboru, dok su radnici iz RJ „Izgradnja sa operativom“ nastavili poslove izgradnje kanalizacije otpadnih voda, gde je takođe izvršeno saniranje ulegnuća kolovoza koji je nastao kao posledica izgradnje kanalizacionog priključka, u ivici kolovoza u ulici Veljka Petrovića.

Radovi na izgradnji lokalnog puta od regionalnog značaja Stapar-Sivac su trenutno u punom jeku, a izvode se u skladu sa savremenim ekološkim principima. Projekat izgradnje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, na inicijativu Grada Sombora, a izvođač radova je „Extra-Auto Transport“ d.o.o. Vrbas. Poslove struno – tehničkog nadzora obavlja JKP “Prostor” Sombor. Takođe, ekipe trimeraša „Prostora“ svakodnevno rade na uređenju naseljenih mesta, a fokus je ove sedmice bio u Bačkom Monoštoru.

Radnici JKP „Energana“ Sombor, izvršili su remont na šahtu pored objekta na adresi Staparski put 70 u Somboru. Remont podrazumeva ugradnju ventila kojima se postiže lakša i brža manipulacija u slučaju havarije na sistemu. Ukoliko se detektuje curenje na ovom delu toplovodne mreže, manipulacijom ventila omogućava se da mali broj korisnika bude privremeno bez toplotne energije. Ugradnjom ventila postiže se veća efikasnost u održavanju toplovodnog sistema, kao i smanjenje gubitaka hemijski i termički pripremljene vode.