Nedeljni pregled somborskih JKP

U toku prethodne sedmice, radnici Odeljenja za održavanje parkovskog i javnog zelenila JKP „Zelenilo“ Sombor, počeli su sezonu košenja javnih zelenih površina. Prvih dana izvršeno je košenje ispred zgrade Županije, a zatim i na svim frekventnijim deonicama grada, dok su prvog dana vikenda, radnici pomenute RJ vršili kosidbu sporednih ulica na teritoriji Grada. Radnici Odeljenja za mehanizaciju i održavanje Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, u naseljenom mestu Bački Monoštor, ispred Doma kulture, postavili su nove klupe. Po prijavama kvarova od strane građana, radnici Odeljenja za održavanje javne rasvete vršili su zamenu dotrajalih sijalica. Kvar na javnoj rasveti građani mogu prijaviti putem mejl adrese javna.rasveta@zelenilosombor.co.rs ili putem broja telefona JKP „Zelenilo“ – 025/417-001, lokal 131.Radnici angažovani na poslovima

Održavanja vodovodne mreže naseljenih mesta JКP „Vodokanal“ Sombor, vršili su prethodnih dana sanaciju kvarova na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Doroslovo, u ulici Herceg Janoša, dok su ispiranje vodovodne mreže radili u naseljenim mestima Кljajićevo i Svetozar Miletić. Zaposleni na održavanju vodovodne mreže grada, sanirali su kvarove na vodovodnoj mreži u Somboru, u ulicama Hadžića Svetića i Tome Roksandića. 

Javno komunalno preduzeće „Prostor“ Sombor je na osnovu ugovora sa Gradom Somborom otpočelo sa poslovima održavanja objekta stare Gradske kuće, odnosno fasade prema Trgu Svetog Trojstva i tornja. U okviru ovih radova vrše se popravka oštećenog maltera, krečenje fasade, farbanje stolarije, zamena visećih oluka i svodnih cevi. Po završetku radova, očekuje se rekonstrukcija kolovoza i ivičnjaka između Trga Svetog Trojstva i Gradske kuće, gde će se nalaziti taksi stajalište.