Nova fasada na zgradi OŠ “Nikola Tesla” u Kljajićevu

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za obrazovanje Milan Kovačević i poslanica Pokrajinske vlade Nada Mandić posetili su Osnovnu školu „Nikola Tesla“ u Kljajićevu povodom završetka radova na termoizolaciji i postavljanju fasade.

OŠ „Nikola Tesla“ aplicirala je na Konkurs raspisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i dobila iznos od 4.000.000,00 dinara kako bi obnovila školsku zgradu koja  je stara preko 100 godina, bila lošeg izgleda i bezbedonosno nesigurna za korisnike.

Grad Sombor je sufinansirao obnovu fasade sa sredstvima iz Gradskog budžeta u iznosu od 8.000.000,00 dinara, tako da ukupna vrednost radova iznosi 12.000.000,00 dinara. Realizacijom ovog projekta đaci i zaposleni u ovoj školi dobili su bezbedan, ekonomičan i lep objekat, a zgrada je postigla nivo C energetske efikasnosti.

Pored pomenute investicije, u toku je realizacija projekta zamene dotrajalog grejnog sistema koji je nebezbedan, ekonomski i ekološki neprihvatljiv, sa novim sistemom kotlova na gas. Ova investicija je vredna 13.000.000,00 dinara.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću