Nova odbornička grupa u parlamentu Kule

Odbornici lokalnog parlamenta doneli su juče Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije sistema za navodnjavanje „Sivac-Sever“ u katastarskoj opštini Sivac. Reč je preparcelizaciji poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanju nove mreže atarskih puteva. Inicijativu za donošenje Plana podnelo je preduzeće Al Ravafed koje želi da postavi sisteme za navodnjavanje. Investitor je obezbedio pare za izradu plana. Stavovi u vezi predloženog Plana su usaglašeni i ono što je najbitnije vodilo se računa o interesima vlasnika njiva koji će i nakon utvrđivanja nove mreže atarskih puteva u ovom delu atara moći nesmetano da stignu do njih i obrađuju ih, rekao je predsednik Skupštine opštine Kula Velibor Milojičić.

Skupština je usvojila i Odluku o izradi Plana detaljne regulacije turističkog lokaliteta „Vodice“ u Ruskom Krsturu. Inicijativu za donošenje jedne ovakve odluke pokrenula je Grkokatolička parohija u želji ostvarivanja prekogranične saradnje sa gradovima  Segedinom i Kečkemetom u Mađarskoj i zajedničkog konkurisanja kod IPA fondova.

U nastavku sednice odbornici su uz kraću raspravu usvojili Odluku o određivanju prostora na kojima nije dozvoljeno javno okupljanje i Odluku o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine jednog objekta u Ruskom Krsturu.

Na kraju sednice Skupština je zbog ostavke Aleksić Aleksandre na funkciju člana Opštinskog veća za novog člana izabrala Rašković Zorana iz Kule kojeg je predložio predsednik opštine Kula Perica Videkanjić.

Napomenimo i da je pre samog utvrđivanja dnevnog reda predsednik Skupštine opštine Velibor Milojičić obavestio odbornike da je u lokalnom parlamentu formirana nova odbornička grupa – Socijaldemokratska partija Srbije. Nju su formirali bivši odbornici Jedinstvene Srbije Dragutin Medojević, Smiljana Vukelić, Tomo Kovijanić i Biljana Kilić.

Izvor: www.q-media.rs