Nove naredbe Štaba za vanredne situacije

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Odžaci na sednici održanoj dana 13.07.2020. godine donosi:
N A R E D B U
Tačka I. iz Naredbe Opštinskog štaba za vanredne situacije br. 03-30-123/IV-02 od dana 10.07.2020. godine menja se i glasi: „Pijace na teritoriji opštine Odžaci nastavljaju sa radom u situaciji u kojoj moraju da se pridržavaju mera za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, pod sledećim uslovima:

  1. Svi prodavci moraju da koriste zaštitne maske za lice i rukavice tokom boravka i pružanja usluga na pijaci;
  2. Svi kupci pri boravku na pijaci su u obavezi da koriste zaštitne maske za lice uz obavezno držanje fizičke distance od najmanje 2 metra od sledećeg kupca;
  3. Svaka tezga za prodaju poljoprivrednih i ostalih proizvoda mora biti jasno oivičena zaštitnom barijerom;
  4. Upravljač pijace je u obavezi da organizuje rad i prodaju poljoprivrednih i ostalih proizvoda na način da se ograniči broj lica koja mogu istovremeno biti prisutna na pijaci i to na način da u odnosu na ukupnu površinu pijace, na svaka 4m² može biti prisutno jedno lice“.