Nove naredbe Štaba za vanredne situacije u Odžacima

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Odžaci, doneo je sledeće naredbe:

U skladu sa epidemiološkom situacijom u AP Vojvodini, koja je u celini vanredna, odnosno nepovoljna sa tendencijom pogoršanja, kao i zbog značajnog porasta zaraženih virusom COVID-19 na teritoriji opštine Odžaci, u cilju sprečavanja daljeg širenja zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji opštine Odžaci, uvode se sledeće mere zaštite stanovništva:  

1. U periodu od 17. novembra 2020. zaključno sa 01. decembrom 2020. radno vreme ugostiteljskih objekata, prodavnica, maloprodajnih i veleprodajnih trgovinskih objekata, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 05.00 časova narednog dana.

2. Zabrana masovnih okupljanja svih vrsta, gde je više od 10 ljudi u zatvorenom prostoru, odnosno 100 na otvorenom;

3. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru, dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite;

4. U svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra;

5. Zabrana organizovanja svečanosti, organizovanja sportskih manifestacija sa publikom i drugih zabavnih manifestacija i proslava (seoskih slava, vašara, svadbenih veselja, proslava rođendana i krštenja i drugih proslava i svečanosti), kao i drugih zabavnih manifestacija;

6. Zabranjuje se rad svečanih sala kao i organizovanje svih proslava na otvorenom i zatvorenom prostoru dok postoji opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19;

7. Naređuje se taksi vozačima i korisnicima taksi usluga obavezno korišćenje zaštitnih maski prilikom pružanja odnosno korišćenja usluga taksi prevoza. Korisnici usluge taksi prevoza ne mogu koristiti prednje sedište u taksi vozilu. Naređuje se taksi vozačima da nakon svake izvršene usluge taksi prevoza izvrše dezinfekciju korišćenih površina u taksi vozilu, kao i provetravanje taksi vozila;

8. Sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda;

9. Redovna dezinfekcija svih javnih objekata (o sprovođenju ove mere staraće se JKP „Usluga“ Odžaci i JKP „Brestkom“ Bački Brestovac);

UGOSTITELjSTVO:

10. U ugostiteljskim objektima nije dozvoljeno organizovanje proslava, kao i bilo kakvo izvođenje „živog“ muzičko/scenskog programa. Navedeno ograničenje odnosi se i na ugostiteljske objekte koji posluju u okviru benzinskih stanica (pumpi), auto perionica, kao i na rad kladionica, kockarnica i drugih sličnih objekata. Vlasnici, odnosno zakupci ugostiteljskih objekata, dužni su da, poštujući sve sanitarne preporuke i propisane mere, goste do 21 čas udalje iz svojih objekata;

11. Izvršiti prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne može sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Vlasnici ugostiteljskih objekata su dužni da obezbede obavezni razmak između stolova od najmanje dva metra, odnosno dužni su da obezbede minimalnu fizičku distancu od 1,5 metra između gostiju koji sede za susednim stolovima, kao i sredstvo za dezinfekciju ruku na svakom stolu;

12. Ograničenje broja gostiju, u zavisnosti od kvadrature, na 4 metra kvadratna po gostu;

13. Obavezno nošenje maski u svim ugostiteljskim objektima, i u zatvorenom i na otvorenom, za sve zaposlene. Obavezno nošenje maski za goste, osim kada uzimaju hranu ili piće;

14. Ograničavanje nivoa buke ispod 40db, kako bi se izbeglo vikanje i glasan govor;

15. Pojačana tekuća dezinfekcija i čišćenje prostorija. Češće brisanje stolova, naslona stolica koji se dodiruju rukama, šankova i naslona, radnih površina u kuhinji, šanka, kvaka na vratima i prozorima, kontaktnih slavina kao i uređaja za sušenje ruku odnosno za spremanje ubrusa, kao i toaleta, preparatima na bazi hlora;

USLUŽNE DELATNOSTI

16. Obavezno nošenje maski u trgovinskim i svim drugim uslužnim privatnim i javnim objektima;

17. U prodavnicama, maloprodajnim i veleprodajnim objektima, na teritoriji opštine Odžaci, ograničen je istovremeni boravak lica – potrošača u istima i to tako što na 4m² korisne površine, može boraviti jedno lice – potrošač, s tim da minimalna fizička distanca između potrošača međusobno i ostalih lica u objektima prodavnica, maloprodajnim i veleprodajnim objektima bude minimalno 1,5 metar. Osoblje prodavnica, maloprodajnih i veleprodajnih objekata mora nositi zaštitnu masku na propisan način (tako da maska prekriva usta i nos) sve vreme, kao i potrošači dok se nalaze u istima;

18. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju maloprodajnu i veleprodajnu delatnost da na ulazu u objekat u kome obavljaju delatnost jasno istaknu površinu objekta i broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna u objektima. 

19. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju maloprodajnu i veleprodajnu delatnost da ispred ulaza u objekat postave ograničen broj kolica, odnosno korpi za kupovinu tako da njihov broj ne bude veći od broja lica koja mogu istovremeno biti prisutna u objektu kao i da nakon svake upotrebe izvrše dezinfekciju rukohvata kolica i korpi;

20. Naređuje se privrednim subjektima koji vrše šaltersku prodaju hrane da uklone stolove i stolice koji su postavljeni ispred objekta;

21. Zabranjuje se konzumacija hrane i pića, ispred ugostiteljskih objekata iz kojih se vrši šalterska prodaja hrane; 

22. Naređuje se svim licima, koja čekaju da budu uslužena, prilikom kupovine hrane iz objekata putem kojih se vrši šalterska prodaja hrane, održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra, uz obavezno korišćenje zaštitne maske. 

23. Obavezno nošenje maski na pijacama na propisan način (tako da maska prekriva usta i nos) sve vreme;

OBRAZOVANjE I VASPITANjE

24. Puna primena svih  donetih preventivnih mera u ustanovama predškolskog obrazovanja i vaspitanja;

25. U osnovnim i srednjim školama puna primena svih donetih preventivnih mera;

ORGANIZACIJA RADA

26. Rad od kuće za hronične bolesnike, samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom, zaposlene u javnim i privatnim preduzećima i ustanovama u javnom sektoru, u skladu sa zakonskim mogućnostima (preporuka);

27. Preraspodela rada u smenski, kako bi se očuvalo funkcionisanje svih poslovnih procesa;

28. Obavezno nošenje maski u svim objektima, osim kada uzimaju hranu ili piće, ili kratko skidanje na zahtev službenog lica zbog identifikacije lica;

29. Pojačana tekuća dezinfekcija i čišćenje radnih prostorija; češće brisanje stolova, naslona stolica koji se dodiruju rukama, radnih površina u radnom prostoru, kvaka na vratima i prozorima, kontaktnih slavina, kao i uređaja za sušenje ruku odnosno za spremanje ubrusa, kao i toaleta, preparatima na bazi hlora;

30. Obezbeđenje distance od dva metra između zaposlenih uz kvadraturu na 4m² po zaposlenom u kancelarijama, a obavezno nošenje maske sve vreme ukoliko navedeno nije moguće;

31. Rad šalterskih službi organizovati tako da se na najmanju moguću meru svede mogućnost prenošenja virusa COVID-19  i to između svih osoba koje borave u objektu (gosti, korisnici i zaposleni). Stalna primena najvažnijih mera prevencije – socijalno distanciranje, nošenje lične, zaštitne opreme, mere lične i opšte higijene pojačane na najvišu moguću meru i stalna dezinfekcija. Nadzor sprovode svi rukovodioci u svim odeljenjima OU, ustanovama, JKP i drugim subjektima gde je organizovan šalterski rad, rad sa strankama i kontakt sa trećim licima;

II. Sprovođenje mera zaštite iz ove Naredbe, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, obezbeđuje, koordinira i nadzire Načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci preko nadležnih inspekcijskih organa kao i Štab za vanredne situacije opštine Odžaci.

III. Svako nepoštovanje mera utvrđenih ovom Naredbom povlači prekršajnu odgovornost fizičkog, odnosno pravnog lica.

IV. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.