Nove neredbe Štaba za vanredne situacije

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Odžaci na sednici održanoj dana 26.04.2020. godine donosi:
N A R E D B U

 1. Ograničava se radno vreme sa potrošačima u trgovinskim i zanatskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji opštine Odžaci na sledeći način:
  • ponedeljak, utorak i sreda od 07,00 do 17,30 časova;
  • četvrtak od 08,00 do 17,30 časova;
  • četvrtak od 04,00 do 07,00 časova isključivo za građane starije od 65 godina života u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika i građane sa navršenih 70 godina života u naseljenim mestima do 5000 stanovnika;
  • petak 01. maj, subota 02. maj i nedelja 03. maj su neradni dani.
 2. Trgovac, zanatlija i priređivač igara na sreću i zabavnih igara može u skladu sa napred navedenim samostalno odrediti radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.
 3. Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, za vreme vanrednog stanja zabranjeno je kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica):
  • licima sa navršenih 70 godina – u naseljenim mestima do 5000 stanovnika, izuzev četvrtkom od 04,00 do 07,00 časova, radi kupovine namirnica, kao i svakog dana u periodu od 18,00 časova do 01,00 čas narednog dana, u trajanju od 60 minuta, u prečniku do 600 metara udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta;
  • licima sa navršenih 65 godina – u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika, izuzev četvrtkom od 04,00 do 07,00 časova, radi kupovine namirnica, kao i svakog dana u periodu od 18,00 časova do 01,00 čas narednog dana, u trajanju od 60 minuta, u prečniku do 600 metara udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta;
  • licima koja nisu navršila 65 godina – od 18,00 do 05,00 časova radnim danima, dok će za vreme prvomajskih praznika zabrana kretanja trajati od četvrtka 30. aprila od 18,00 časova do ponedeljka 04. maja do 05,00 časova, osim ako Vlada RS posebnom odlukom, u skladu sa epidemiološkom situacijom na dan 30. aprila 2020. godine ne odluči drugačije.
 4. Kretanje u vreme zabrane je dozvoljeno osobama sa razvojnim smetnjama i autizmom, isključivo u pratnji jedne odrasle osobe (jednog roditelja ili staratelja) najviše do 200 metara udaljenosti od mesta prebivališta odnosno boravišta.
 5. Slepa, slabovida, gluva ili nagluva lica, kao i lica koja se usled postojanja sličnih oštećenja ne mogu kretati samostalno, mogu se kretati u pratnji jednog pratioca, u vreme kada je izlazak lica dozvoljen.
 6. Radi izvođenja kućnih ljubimaca, kretanje je, izuzetno, u vreme zabrane, dozvoljeno licima koja nisu navršila 65 godina, u periodu od 23,00 časova do 01,00 čas narednog dana, kao i subotom i nedeljom od 08,00 do 10,00 časova, u trajanju od 20 minuta, najviše do 200 metara udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta. Takođe, izvođenje kućnih ljubimaca dozvoljeno je i u petak 01. maja 2020. godine u periodu od 08,00 do 10,00 časova.

https://www.odzaci.rs/vesti/radno-vreme-u-trgovinskim-i-zanatskim-objektima-i-objektima-za-priredivanje-igara-na-srecu-i-zabavnih-igara-tokom-prvomajskih-praznika

Preuzeto: odžaci.rs