Nove tablice sa nazivima ulica uskoro u Somboru

Zahvaljujući uspešno sprovedenom imenovanju ulica u okviru procesa ažuriranja adresnog registra, Sombor je dobio sredstva za finansiranje nabavke tablica sa nazivima ulica i kućnih brojeva.

Sredstva u iznosu od 1.819.000,00 dinara, Gradu Somboru, dodelilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a rok za nabavku tablica je 31. decembar 2021. godine.

Tablice će se postaviti na odgovarajuće lokacije i objekte prema elaboratu i instrukcijama Republičkog geodetskog zavoda.