Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Novi obrasci prijave za obveznike naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

obaveštenje

Odeljenje Lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Sombora, uputilo je poziv obveznicima naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, da prijavu za utvrđivanje iste za 2024. godinu, podnesu na novom obrascu prijave.

Prijava se podnosi na Obrascu 1. isključivo u elektronskom obliku u organizacionoj jedinici lokalne samouprave nadležnoj za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije https://lpa.gov.rs. Na navedenom portalu objavljeno je i kratko uputstvo za podnošenje prijave.

Novi obrazac prijave, uz odgovarajuća podzakonska akta, objavljen je u Službenom glasniku RS broj 30/24 od 5. aprila, 2024. godine, a isti se može preuzeti i sa sajta Grada klikom OVDE.

Obveznik naknade dužan je da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine do 30. aprila.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti putem telefona: 025/468-149 i 025/468-264.

Tagovi:
Pročitajte još: