Novi zakon o državnim preduzećima kraj za v.d. direktore?

U najnovijem aranžmanu sa MMF-om Srbija se obavezala da će usvojiti novi Zakon o upravljanju državnim preduzećima, piše Blic.
Ovim zakonom bi trebalo da se uspostavi centralni nadzor nad njihovim radom, ali i da se definišu norme po kojima će postavljanje vršioca dužnosti direktora biti moguće samo u izuzetnim slučajevima.
To bi praktično značilo da bi dosadašnjoj praksi postavljanja vršioca dužnosti direktora u javnim preduzećima trebalo da bude kraj.
Država je obećala i da će u narednih 30 meseci razviti bazu podataka sa registrima svih preduzeća i njihove imovine.
Profesor Ljubomir Madžar kaže za Blic da se boji da sve ovo ne ostane samo mrtvo slovo na papiru.
– Ovo je izbor između dve varijante. Jedna je da država centralizuje upravljanje javnim preduzećima, što vodi birokratizaciji, a onda se teško dolazi do efikasnosti. Druga je da se sve decentralizuje pa da direktori bez ikakve kontrole rade šta hoće – kaže Madžar.
On ove mere vidi kao pokušaj da se ograniči “bahato ponašanje pojedinih direktora i rasipanje sredstava”. Problem je, kaže, što se zakoni ne primenjuju pa su neformalni kanali jači od formalnih institucija.
Foto: motorangel/shutterstock.com
Preuzeto: eKapija