Obaveštenje

Prema članu 41. Odluke o uslovima i snabdevanju toplotnom energijom, grejna sezona 2019/2020. počela je 6. oktobra 2019. godine. JKP „Energana“ Sombor, u skladu sa spoljašnjim uslovima i režimom rada, započela je redovnu isporuku toplotne energije za zagrejanje stanova krajnjih korisnika i drugih privrednih subjekata.

        U slučaju reklamacija na kvalitet isporuke toplotne energije u toku grejne sezone korisnici mogu da se obrate na brojeve telefona: 025/5-423-422, 025/5-415-950, 025/5-440-060 i 0800-222-025 svakog dana od 07 do 15 časova, ili da dođu lično u prostorije JKP „Energana“ Sombor u ulici Milete Protića br. 14 radnim danima od 07 do 14 časova. 

Na početku grejne sezone, korisnici treba da obrate posebnu pažnju na ispravnost i funkcionalnost kućnih instalacija. U slučaju da dolazi do curenja na kućnim instalacijama korisnicima se stavlja na raspolaganje broj telefona 063/600-284, koji im je zbog hitnosti intervencije na raspolaganju 24 sata i isključivo služi za tu vrstu prijave.