Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Obaveštenje – kabasti otpad i materijal od građenja i rušenja nije dozvoljeno odlagati u posude za kućno smeće, niti na javnu površinu

Građani koji imaju kabasti otpad – otpad koji se po svojoj veličini ne može odlagati u tipske posude za odlaganje (korpa, kontejner, kanta i vreća za privremeno odlaganje otpada)  i materijal  od građenja i rušenja  dužni su da isti transportuju na deponiju „Rančevo“. Fizičkom licu koje sopstvenim vozilom dovozi otpad na deponiju ne naplaćuje se usluga odlaganja do 1m3.

Građani koji nisu u mogućnosti da sopstvenim vozilom odvezu kabasti otpad na deponiju „Rančevo“ potrebno je da se jave  JKP „Čistoća“ Sombor-službi komercijale  na telefon broj 415-788,  lokal 111. Radnici „JKP „Čistoća“ Sombor će ubrzo izaći na teren i ukloniti otpad o trošku korisnika  usluge -vanredno sakupljanja otpada, a prema  važećem cenovniku za usluge upravljanja otpadom.

U kabasti otad spadaju: nameštaj, dušeci, mašine za pranje veša, televizori, električni šporeti, manji električni aparati, peći, uljani radijatori, bojleri, vc šolje, umivaonici, prozori, vrata, tepisi i slično.

Ovim putem Odeljenje inspekcije i komunalne policije gradske uprave grada Sombora želi  skrenuti pažnju građanima kako se, pre svega, treba odnositi prema životnoj sredini, ali i uputiti da se u kontejnere ili pred kontejnera  ne odlaže kabasti-glomazan otpad, ni građevinski otpad.  Na nekoliko lokacija u gradu Sombor se konstantno pojavljuju velike količine nagomilanog otpada oko kontejnera, koji ostavljaju građani iz zgrada, korisnici poslovnih prostora, ali i drugi prolaznici koji dolaze automobilima ili poluprikolicama i lageruju otpad pored kontejnera ili u već prepune kontejnere.

Da bismo imali lepši i  uređeniji grad  Odeljenje inspekcije i komunalne policije  apeluje na  građane da ne odlažu i gomilaju kabasti otpad  pored kontejnera i na javnim površinama, a ujedno i poziva savesne građane  da daju svoj doprinos i sva lica koja otpad odlažu na nepropisan  način prijave komunalnoj inspekciji na broj 468-241 ili putem aplikacije „Prijavi komunalni problem“ (www.prijavi.rs). Prijave mogu biti i anonimne.

Komunalna inspekcija i komunalna policija će u narednom periodu vršiti  pojačanu       kontrolu poštovanja održavanja čistoće u gradu Sombora-upravljanje komunalnim otpadom.

 Odeljenje inspekcije i komunalne policije

Tagovi:
Pročitajte još: