Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka

Centar Ministarstva odbrane Sombor realizuje medijsku kampanju podrške i promovisanja dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem u 2019. godini. U obaveštenju ministarstva se navodi da se na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, kao i kandidata za slušaoca kursa za rezervne oficire Vojske Srbije mogu prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2019. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Izvor: kula.rs