Obaveštenje o potpisivanju ugovora o stipendiranju

U petak, 24. januara 2020. godine, sa početkom u 17,00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Apatin, biće potpisivanje ugovora o stipendiranju sa studentima koji su na osnovu Odluke o dodeli stipendija broj 67-1/2019-IV/03 od 08.01.2020. godine, a na osnovu konkursa objavljenog dana 11.12.2019. godine, ostvarili pravo na stipendiju opštine Apatin.
Prilikom potpisivanja ugovora mora se dostaviti tačan broj tekućeg računa, kao i naziv banke kod koje će biti izvršena isplata stipendije od strane opštine Apatin.