Obaveštenje za maloprodajne objekte

Ovim putem Vas obaveštavamo da je na osnovu preporuke Privredne komore Srbije, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Odžaci, na sednici održanoj dana 21.03.2020. godine doneo Naredbu o organizovanju radnog vremena maloprodajnih objekata na teritoriji opštine Odžaci.

Rad maloprodajnih objekata se organizuje na sledeći način:

  1. Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:
  • Od ponedeljka do subote od 07.00 do 18.00 časova;
  • Nedeljom od 08.00 do 18.00 časova;
  • Nedeljom od 04.00 do 07.00 časova isključivo za građane starije od 65 godina života;
  • Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.
  1. Trgovac može, u skladu sa navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.
  2. Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na četiri kvadratna metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti, a u skladu sa Zaključkom Vlade br. 53-2581/2020 od 17.03.2020. godine.

Komandant
Opštinskog štaba za vanredne situacije,
Nikolić Goran