Obuka za profesionalne upravnike zgrada

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na obuku za Profesionalne upravnike zgrada. Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika su sledeći: da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu i upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Na obuci se obrađuju sledeće oblasti: pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada; administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom; karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure; komunikacija.

rogramom je predviđeno da obuka traje 50 školskih časova, odnosno sedam dana. Obuka u organizaciji PKS košta 25.000 dinara po polazniku (sa PDV 30.000 dinara).

Ispit je obaveza za profesionalnog upravnika i njega organizuje PKS. Ispit za profesionalnog upravnika se polaže u dva dela (pismeni I usmeni deo).

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 025/420-780; 420-776 odnosno putem mejla jovana.vujkovic@pks.rs

NAPOMENA : OBUKA SE ĆE SE ORGANIZOVATI PO FORMIRANJU GRUPE

Izvor: rpksombor.co.rs