Od sutra tretiranje komaraca sa zemlje

Opština Kula obaveštava građane da će se od sutra, 4. juna vršiti larvicidni tretman komaraca sa zemlje na kanalima i barama u naseljenim mestima naše Opštine. Tretman nije opasan za pčele, dok će mesnim zajednicama na teritoriji opštine Kula biti dostavljene BTI tablete, koje su visoko selektivan biocidni proizvod koji deluje samo na larve komaraca. Tablete se koriste u domaćinstvima, tamo gde ima stajaće vode (septičke jame, kišničare, burad sa vodom, podrumi i dr.), a detaljno uputstvo za upotrebu i način doziranja nalazi se na svakom pakovanju tableta. Larvicidni tretman komaraca će vršiti „Ciklonizacija“ iz Novog Sada.