Odobreno davanje u zakup fiskulturne sale OŠ “Dositej Obradović”

Gradsko veće grada Sombora održalo je danas 60. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo osam tačaka.

Između ostalog, Gradsko veće prihvatilo je predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Energana“ Sombor, o čemu će odlučivati odbornici na nekoj od narednih sednica Skupštine grada.

Na današnjoj sednici, članovi Gradskog veća dali su saglasnost Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ za izdavanje u zakup termina korišćenja fiskulturne sale ove škole, tako da će popodnevni slobodni termini biti dostupni za zakup zainteresovanim organizacijama i licima.