Održan sastanak povodom situacije na ribolovnim terenima u opštini Apatin

U zgradi opštine Apatin održan je sastanak predstavnika opštinske uprave Apatin i predstavnika Javnog preduzeća „Vojvodinašume“. Glavni povod sastanka su odnosi između privrednih ribara i sportskih ribolovaca, koji su proteklih sedmica aktuelna tema u Apatinu ali i široj okolini. Predsednica opštine Apatin Dubravka Korać i direktor Turističke organizacije Apatin Nemanja Jović preneli su razloge nezadovoljstva sportskih ribolovaca iz različitih ribolovačkih udruženja Apatina, Sombora, Vrbasa, Kule, Crvenke i drugih mesta, kao i benefite koje opština ima od ribolovnog turizma i želju za daljim razvojem ovog turističkog proizvoda.

Direktor Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Roland Kokai, kao i direktor Šumskog gazdinstva „Sombor“ Srđan Peurača, su izrazili maksimalnu volju da se odnosi svih zainteresovanih strana urede i radi toga predložili novu seriju sastanaka koji bi se već naredne sedmice održali u Apatinu a gde bi se dogovori vodili između predstavnika opštinske uprave, predstavnika JP „Vojvodinašume“ zaduženih za sektor lova i ribolova, koji su upravljači ribolovnog područja, predstavnika ribolovačkih udruženja i privrednih ribolovaca sa važećim dozvolama.

Na ovaj načan bi se sačinila platforma za dalje konkretne korake koji bi zaštitili riblji fond Specijalnog rezervata prirode Gornje podunavlje, što je opšti i zajednički interes svih zainteresovanih strana.