fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Održan sastanak Regionalnog kriznog centra

Centar je formiran sa ciljem sprečavanja pojave, praćenja kretanja i kontrole zarazne bolesti avijarna influenca na teritoriji našeg okruga.

Granični pojas od 10 km sa Mađarskom proglašen je ugroženim od ptičijeg gripa, dok su Severnobački i Zapanobački okrug stavljeni pod nadzor. Glavni razlog jeste pojava ovog gripa kod živine u Mađarskoj, u blizini granice sa našom zemljom.

Na pet mesta u Mađarskoj u poslednjih mesec dana registrovan je ptičiji grip, virus H5N8 koji je visoko patogen za živinu, ali ne i za ljude. Poslednji je registrovan 11. novembra nedaleko od granice sa Republikom Srbijom. Prenosi se sa divljih ptica na domaću živinu.

Uprava za veterinu naložila je mere koje podrazumevaju, između ostalog, monitoring otvorenih vodenih površina, kao i živinarskih farmi i poljoprivrednih gazdinstava, što sprovode veterinarske stanice.

Formiran je Regionalni krizni centar Sombor za sprečavanje pojave, praćenje kretanja i kontrole zarazne bolesti avijarna influenca, koji se stara o sprovođenju svih naređenih mera u Ugroženom području kao i u Zoni nadzora i komunicira sa Nacionalnim kriznim centrom.

Sastanak RKC Sombor je održan 21.11.2016. godine, gde su suminarane dosadašnje aktivnosti RKC, date nove informacije o epizootiološkoj situaciji u Regionu, precizirane obaveze članova RKC u ugroženom području kao i u Zoni nadzora, sa zaključkom da se sve predviđene aktivnosti sprovode u skladu sa naloženim merama, te da nema prijava sumnjivih slučajeva na teritoriji Zapadno Bačkog upravnog okruga – navodi se u objavljenom dopisu na sajtu ZBU Okruga.

Tagovi:
Pročitajte još: