Održana 182. sednica Gradskog veća grada Sombora

Na današnjoj 182. sednici Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović, gradski većnici su razmotrili i odlučili o 10 tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, na dnevnom redu su se našli i Davanje saglasnosti na poseban finansijski Program korišćenja sredstava iz budžeta Grada Sombora za JKP „Čistoća“ Sombor za 2019. godinu i Predlog javnog poziva za dodelu sredstava za delatnost starih i umetničkih zanata sa sedištem na teritoriji Grada Sombora za finansiranje projektnih aktivnosti.

Za Program korišćenja sredstava iz budžeta Grada Sombora za JKP „Čistoća“ Sombor za 2019. godinu Gradsko veće odobrilo je dodatna sredstva kojim će se unaprediti aktivnosti vezane za sanaciju manjih divljih deponija u 15 naseljenih mesta koja pripadaju gradu Somboru. Planirano je da se nabavi dodatna količina kontejnera od pet m3 i da se oni rasporede u sva naseljena mesta i da se prazne dva puta nedeljno, kontinuirano tokom cele godine. Time bi se poboljšao kvalitet usluga i smanjio bi se broj divljih deponija. Za sprovođenje ovih aktivnosti obezbeđena su sredstva za nabavku i izradu dodatnog broja kontejnera i to u iznosu do 2.000.000,00 dinara.

Kako su proizvodi starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, koji nastaju u Somboru odavno prepoznatljiv i vredan somborski brend, Grad Sombor će raspisati  Javni poziv za dodelu sredstava za delatnost starih i umetničkih zanata sa sedištem na teritoriji Grada Sombora za finanisiranje projektnih aktivnosti sa ciljem da se unaprede i razviju stari i umetnički zanati. Ukupna opredeljena sredstva kojima će Grad Sombor finansirati projektnih aktivnosti  iznose 750.000,00 dinara.

Na danas održanoj 182. sednici gradski većnici su razmotrili i niz drugih pitanja iz delokruga svog rada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću