Održana 26. sednica Skupštine opštine Odžaci

26.sednica Skupštine opštine Odžaci održana je danas, sa početkom u 12,00 časova, u skupštinskoj sali Sportskog centra Odžaci. Sednicom je predsedavao Predsednik Skupštine opštine Goran Đaković, a doneta su sledeća akta:

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci sa Zakonom o javnim preduzećima,

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom“ Bački Brestovac sa Zakonom o javnim preduzećima,

Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Odžaci,

Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti (zgrada trgovine) iz javne svojine opštine Odžaci,

Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Bora Stanković“ Karavukovo,

Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Bora Stanković“ Karavukovo i

Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene Programa poslovanja JKP „Brestkom“ Bački Brestovac.