Održana 6. sednica Skupštine opštine Odžaci

Pet tačaka dnevnog reda bilo je na 6. sednici Skupštini opštine Odžaci koja je održana danas.

Odbornici su usvojili Odluku o organizaciji Opštinske uprave opštine Odžaci, Odluku o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Odžaci, Odluku o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu.

Poslednja tačka odnosila se na razrešenje i imenovanje jednog člana Školskog odbora OŠ “Ratko Pavlović Ćićko” iz redova lokalne samouprave. Umesto Mirjane Vajagić, za člana Školskog odbora ratkovačke škole imenovana je Snežana Obradović.

Promene u organizaciji Opštinske uprave u Odžacima

Nova odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Odžaci doneta je radi usklađivanja sa važećim Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Njome su predviđene određene promene u organizaciji Opštinske uprave u Odžacima, kao jedinstvenog organa.

U okviru Opštinske uprave ubuduće će postojati šest odeljenja i kabinet predsednika opštine kao posebna organizaciona jedinica.

Novina je da su do sada posebna odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju objedinjena u Odeljenje za finansije i javne prihode. Takođe, dosadašnje Odeljenje za investicije, projekte i razvoj i Odeljenje za javne nabavke objedinjenja su u novo Odeljenje za investicije i javne nabavke.

Osnovne organizacione jedinice Opštinske uprave Odžaci prema usvojenoj odluci su i Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odeljenje za opštu upravu i poslove organa opštine, Odeljenje za društvene delatnosti i Odeljenje za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine.

Nove usluge socijalne zaštite

Odlukom o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Odžaci zadržava se postojeći nivo prava iz socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave i predviđaju se neke nove usluge, kao što je lični pratilac za decu i učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, odnosno usluga socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima za pojedince i porodice koji su u stanju socijalne potrebe.

Lokalni parlament je usvojio i odluku kojom se utvrđuje način ostvarivanja prava na osnovnu podršku detetu i učeniku u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za koja se sredstva obezbeđuju u budžetu opštine Odžaci, kao i mere dodatne podrške i način njihovog ostvarivanja.

Radi se o pravima na besplatan prevoz za decu i učenike, besplatnu užinu, besplatan boravak za decu iz materijalno ugroženih porodica i sl.

Opština Odžaci je prethodnih godina zaključkom Veća utvrđivala uslove, način, dinamiku i druge elemente potrebne za realizaciju osnovnih i dodatnih mera podrške porodicama sa decom. Donošenjem ove odluke stvara se pravni osnov za brže i efikasnije ostvarivanje pomenutih prava, kao i uslovi za strateško planiranje, odnosno veću efikasnost i transparentnost u trošenju budžetskih sredstava, navedeno je u obrazloženju.

Izvor: Radio Odžaci