Održana 62. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci

Sednica 62. Opštinskog veća opštine Odžaci održana je 10.01.2019. godine i tom prilikom je Opštinsko veće donelo akt kojim je preporučeno Opštinskoj upravi opštine Odžaci da postupi u skladu sa članom 88. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji i da izda na korišćenje putem prikupljanja pisanih ponuda za davanje na korišćenje građevinskog zemljišta na određeno vreme za poljoprivrednu proizvodnju, do njihovog privođenja nameni, određene katastarske parcele u gradskom građevinskom reonu, koje su u javnoj svojini opštine Odžaci, a sve u u cilju racionalnog korišćenja. Preporučena početna cena za zemljište u radnoj zoni u Odžacima (njive) je 35.000,00 dinara po jednom hektaru.

Izvor: odzaci.rs