Održana 92. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci

  • 92. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci održana je u petak, 20.decembra 2019. godine u sali Opštinskog veća sa početkom u09,00 časova.
    Sednicom je predsedavala predsednica opštine Latinka Vasiljković, a doneta su sledeća akta:

-Izmena Finansijskog plana LAP-a za unapređenje obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja i stanovanja Roma u opštini Odžaci za 2019. godinu,
-Zaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Brestkom“Bački Brestovac za 2020. godinu,
-Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve,
-Rešenje o dodeli stipendija studentima deficitarnih struka za školsku 2019/2020. godinu,

  • Zaključak o davanju saglasnosti načelniku Opštinske uprave,
    -Zaključak o sufinansiranju manifestacija i jubileja
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o cenama komunalnih usluga JKP „Usluga” Odžaci.

Na sednici su takođe razmatrani i:
Odluka o budžetu opštine Odžaci za 2020. godinu,
Odluka o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Odžaci za 2019. godinu,
Odluka o lokalnim komunalnim taksama,
Odluka o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama,
Odluka o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima,
Odluka o donošenju plana detaljne regulacije opštinskog puta Srpski Miletić – Bački Brestovac,
Odluka o taksi prevozu i limo servisu na teritoriji opštine Odžaci,
Odluke o gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opšine Odžaci i
Kadrovskog plana u Opštinskoj upravi i pravobranilaštvu opštine Odžaci,
koje su nakon razmatranja upućene Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.