Održana deveta sednica Skupštine opštine Apatin

Na devetoj sednici Skupštine opštine Apatin prisustvovalo je ukupno 27 odbornika, a donet je veliki broj odluka.

Nakon usvajanje Zapisnika sa prethodne 8. sednice Skupštine opštine Apatin, pred odbornicima se našao Predlog Odluke o raspisivanju referenduma u Romskom naselju na teritoriji opštine Apatin. Diskusija o ovoj tački trajala je dugo. Opozicija, tačnije odbornička grupa Socijalističke partije Srbije bila je protiv, dok je vladajuća većina okupljena oko Srpske napredne stranke istakla stav da “Romi u narednim godinama treba da odlučuju sami o sebi”.

Dubravka Korać, zamenica predsednika opštine Apatin prenela je stav lokalne samouprave prema kojem je stanovnicima Romskog naselja omogućeno da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti, za šta nije bilo sluha u prethodnom periodu.

“Na ovaj način dajemo pravo tim ljudima da odluče šta žele. Možda bi Romi hteli da imaju svoju školu, ambulantu sa izabranim lekarom, kanalizaciju, itd. Davanje prava građanima koji žive na jednoj teritoriji grada da sami odlučuju o svojim potrebama i prioritetima direktno će uticati na poboljšanje uslova njihovog života.” – istakla je Koraćeva.

Na opasku opozicije da “nam nije potrebna Mesna zajednica u Romskom naselju”, zamenica predsednika opštine je rekla da je se u tome ogleda razlika između prethodne i sadašnje vlasti.

“Ovde nije reč o tome šta je meni potrebno ili šta je vama potrebno. Meni možda nije potrebna Mesna zajednica Romsko naselje, ali sam uverena da je itekako potrebna ljudima koji tamo žive.” – replicirala je Dubravka Korać, bivšem zaminiku predsednika opštine iz redova SPS-a Miodragu Bakiću.

Pored ove odluke, u takođe dugoj raspravi, odbornici su usvojili predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2016. godinu. Izvestilac o ovoj tački Slavoljub Štrbo istakao je da je rebalans neophodan radi uravnoteženja budžeta zbog manjih prihoda od planiranih.

U aktivnoj diskusiji između vlasti i opozicije izdvajamo izjavu Jevte Milojevića, zamenika predsednika opštine zaduženog za investicije koji je istakao da je u prvoj polovini godine potrošeno oko 800 miliona dinara iz budžeta.

“Novoj vlasti je tako ostalo 150 miliona dinara za drugu polovinu godine jer je projektovani budžet za ovu godinu oko 950 miliona dinara, pa su uštede bile neminovne.” – rekao je Milojević.

Odbornici su nakon toga usvojili Odluku o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin i Odluku o dopunama Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin.

Pravo na regres troškova ubuduće će imati učenici koji su smešteni u internatima i njima će biti regresirani troškovi prevoza vikendom u visini cene autobuske karte u oba pravca. Novom odlukom će biti omogućeno i podnošenje zahteva za regres troškova koji nije podnet u propisanom roku, s tim što podnosilac zahteva ovo pravo ostvaruje tek od prvog narednog meseca od dana podnošenja zahteva.

Doneta je odluka o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova užine učenicima osnovnih škola sa područja opštine Apatin, odluka o pokriću troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi Pčelica u Apatinu i odluka o regresiranju troškova smeštaja učenika.

Nakon petnaestominutne pauze odbornici su relativno brzo i bez rasprave po tačkama dnevnog reda dali saglasnost o Statutima mesnih zajednica Apatin, Prigrevica, Sonta, Kupusina i Svilojevo. Doneta je odluka o razrešenju i imenovanju Komisije za rodnu ravnopravnost, Komisije za davanje naziva i preimenovanje ulica i trgova u opštini Apatin. Potom su usvojeni predlozi o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi Mladost u Prigrevici i Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Sonti.

Odbornici su usvojili i Rešenje o izmeni rešenja o osnivanju Saveta za zdravlje opštine Apatin, Rešenje o imenovanju predsednika i člana Komisije za predstavke i žalbe a na kraju sednice Skupština je dala saglasnost Košarkaškom klubu Apatin na upotrebu imena Apatin u nazivu kluba.

Izvor: 025.info