Održana edukacija na temu “Romi kao vunerabilna grupa u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite”

U organizaciji Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo SUPRAM i Komore socijalne zaštite, a pod pokroviteljstvom GIZ-a, u prostorijama Centra za socijalni rad Apatin, održana je edukacija na temu “Romi kao vunerabilna grupa u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite”.

Predavači su bili ugledni stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite i zdravstva: prof. dr Miroslav Brkić – Fakultet političkih nauka, Ivana Koprivica – Centar za porodični smešaj i usvojenje Novi Sad, Sandra Perić – direktorka Komore socijalne zaštite, dr Marta Sjeničić – Institut društvenih nauka, dr Dragan Miljuš, dr Hajrija Mujović – Institut Društvenih nauka.

 “Veliku zahvalnost dugujemo Komori socijalne zaštite koja kontinuirano pruža podršku stručnim radnicima i organizuje programe obuke u cilju unapređenja znanja i razvoja profesionalnih kapaciteta. Ova obuka je od izuzetne važnosti za oba sistema, te je koncipirana kroz multidisciplinarni pristup problemu ranjivosti Roma. Govorilo se o afirmativnim merama i mogućnostima njihove primene, o dostupnosti usluga zdravstvene i socijalne zaštite, kao i o zaštiti prava pacijenata u oblasti zdravstva. Ova tema je izuzetno značajana jer samo znanjem možemo da se borimo protiv stereotipa i predrasuda. Jedan od strateških ciljeva Centra za socijalni rad Apatin je kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih, kao način uspostavljanja sistema unapređenja kvaliteta pružanja usluga, razvoja novih usluga u zajednici i jačanja postojećih kapaciteta. Posebna nam je čast i zadovoljstvo što su organizatori izabrali naš Centar  kao mesta za održavanje edukacija, a Komora socijalne zaštite nas prepoznala kao partnere i saradnike za zajedničke aktivnosti”, istakla je direktorka Centra za socijalni rad Apatin, Nikolina Sučević.