Održana javna rasprava o davanju na korišćenje građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini grada Sombora

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, u saradnji sa Odeljenjem za komunalne delatnosti imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, održalo je danas javnu prezentaciju o nacrtu Odluke o načinu korišćenja građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini grada Sombora, a koje se koristi kao poljoprivredno zemljište do privođenja nameni.

Na javnu prezentaciju došli su predstavnici Pokreta gorana Sombor, koje je zanimalo pojašnjenje člana 4 u nacrtu odluke, kao i kriterijumi koji moraju da se ispune za dobijanje zemljišta na korišćenje bez nadoknade.

Javnoj prezentaciji prethodila je javna rasprava koja je trajala od 07.02.2020. godine do 24.02.2020. godine, tokom koje su građani imali priliku da dostave svoje predloge, sugestije i komentare za navedeni nacrt odluke.

Nacrt Odluke o načinu korišćenja građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini grada Sombora, a koje se koristi kao poljoprivredno zemljište do privođenja nameni naći će se pred odbornicima Skupštine grada Sombora na jednoj od narednih sednica.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću