Održana prva sednica Privrednog saveta u 2019. godini

Na prvoj sednici Privrednog saveta grada Sombora u ovoj godini članovi saveta su raspravljali o osam tačaka dnevnog reda. Šesnaestom sednicom Privrednog saveta predsedavao je Ivan Kamerer, načelnik Odeljenja za privredu i turizam, zbog ostavke dosadašnjeg predsednika Dmitra Pavlevskog, direktora „Somboled“ d.o.o. Za novog predsednika članovi su jednoglasno predložili Slobodana Lovrića, direktora preduzeća „Sinagoga“ d.o.o. Sombor, za njegovog zamenika predložen je Sava Dojić, gradski većnik za oblast finansija i privrede. Ovi predlozi dostavljaju se Gradskom veću grada Sombora na razmatranje i usvajanje.

Gradski većnik za oblast finansija i član saveta Sava Dojić izložio je Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu. Ovaj plan reguliše ciljeve i prioritete programa zapošljavanja na osnovu podataka dobijenih od NSZ. U budžetu grada Sombora za 2019. godinu za aktivne mere zapošljavanja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 15 miliona dinara. Lokalnim akcionim planom predviđene su subvencije za samozapošljavanje, zapošljavanje teže zapošljivih lica na novootvorenim radnim mestima i javni radovi u seoskim područjima. Predočeno je da su Nacionalna služba za zapošljavanje i Centar za socijalni rad od sada povezani sa svojim evidencijama i da se radi na tome da se što više radno sposobnih korisnika socijalne pomoći zaposli pomoću ovih mera. LAP za zapošljavanje grada Sombora prihvaćen je od strane članova privrednog saveta uz određene sugestije.

Gradonačelnica Dušanka Golubović izvestila je članove Privrednog saveta o učešću Sombora na II Forumu lokalnih samouprava u Španiji. Ovaj boravak i predstavljanje Sombora dogovor je dva Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Španije. Gradonačelnica je istakla da je učešće na ovom Forumu bilo veoma konstruktivno i da je Sombor jedan od dvadeset gradova koji su potpisali protokol o saradnji sa Seviljom, što su članovi saveta pozdravili kao dobar razvojni potencijal.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću