Održana sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Odžaci

Treća redovna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Odžaci, održana je 26. decembra 2019. godine sa početkom u 08.00 sati, u sali Opštinskog Veća. Sednicom je predsedavala mr Latinka Vasiljković, komandant Štaba za vanredne situacije opštine Odžaci.
Nakon usvajanja zapisnika sa 2. redovne sednice Štaba za VS opštine Odžaci, razmatran je Plan rada opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Odžaci za 2020. godinu, na koji je Štab dao pozitivno mišljenje i isti je upućen Skupštini opštine Odžaci na razmatranje i usvajanje. Kao treća tačka dnevnog reda, razmatrane su aktuelne informacije.