fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Održana sednica Opštinskog veća

Dana 16.12.2016. u Kuli je održana petnaesta sednica Opštinskog veća na kojoj su se našle samo 2 tačke dnevnog reda, i obe su jednoglasno usvojene.

Prva tačka se odnosila na rešenje kojima se odobravaju sredstva na ime razlike obračunate cene usluga i one koja je trebala biti obračunavana u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju. Cena usluge za korisnike celodnevnog i poludnevnog boravka u P.U.“Bambi“ Kula obračunava se na osnovu Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene i iznosa učešća korisnika u ekonomskoj ceni za pomenute usluge koje potpisuje Predsednik Opštinskog veća ili Predsednik opštine. Učešće roditelja je po tom rešenju bilo utvrđeno u visini od 30% od ekonomske cene, a zakonski je trebalo 20%.

Opštinska uprava priznaje i ne osporava pravo svakog roditelja da potražuje svoj novac nazad, ali apeluje i poziva sve oštećene na dogovor kako bi se izbegli sudski troškovi. Za sad su u planu 2 načina vraćanja novca, jedan je da se taj novac vrati roditeljima, a drugi podrazumeva korišćenje tog iznosa za neka buduća plaćanja kojih će roditelji biti oslobođeni u narednom periodu.

Drugom tačkom dnevnog reda, usvojeno je rešenje o određivanju lica odgovornih za sprovođenje 17 programa i programskih aktivnosti za programsku strukturu budžeta opštine Kula za 2017. godinu – navodi se u dopisu.

 

Tagovi:
Pročitajte još: