Održane radionice o edukaciji osnovaca o jačanju svesti o zaštiti životne sredine

Tokom 2017. godine, u okviru realizacije programa Fonda za zaštitu životne sredine,   Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Sombora, organizovalo je održavanje radionica za učenike  osnovnih škola  sa ciljem jačanja svesti o potrebi zaštite životne sredine.

Radionice su održali ambasadori strukovnog udruženja „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“, tokom proleća u OŠ „Nikola Tesla“ u Kljajićevu i OŠ „22. oktobar“ u Bačkom Monoštoru“, a tokom septembra u OŠ „Branko Radičević“ u Staparu i OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ u Bezdanu.

Na radionicama se govorilo o održivom upravljanju otpadom, lancima ishrane, klimatskim promenama i prirodnim resursima.

Ambasadori su na interesantan način sa učenicima svaku od navedenih oblasti prvo obradili teoretski, a potom naučeno proveravali na oglednim primerima.

Uz saglasnost Gradskog veća grada Sombora i nadležnog Ministarstva, za navedene namene iz gradskog budžeta izdvojeno je  480.000,00  dinara.

Izvor: sombor.rs