Održavanje mreže kanalizacije otpadnih voda

U sklopu redovnog održavanja mreže kanalizacije otpadnih voda danas se ispirao cevodov u ulici Venac Radomira Putnika.
Čišćenje kanalizacionih sistema za prikupljanje otpadnih voda, šahtova, slivnika i sistema za prečišćavanje otpadnih voda (šahti i kolektora) vrši se autocisternama sa pumpom visokog pritiska za odgušenje i ispiranje kanalizacije i crpljenje fekalnog mulja.

Izvor: JKP “Vodokanal” Sombor