Odžaci: Obaveštenje o prevozu učenika prvih razreda srednjih škola

OBAVEŠTENJE O PREVOZU UČENIKA PRVOG RAZREDA SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE I EKONOMSKE ŠKOLE „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ IZ ODŽAKA ZA 31.08.2020. GODINE

Polazak iz:

Srpskog Miletića u 07:10h i 07:30h

Ruskog Krstura u 07:15h

Lalića 07:25h

Bogojeva 07:05h

Karavukova 07:15h i 07:35h

Pivnica 07:10h

Ratkova 07:20h i 07:40h

Deronje (Donja Branjevina) 07:00h i 07:30h

Bački Brestovac 07:00h

Bački Gračac 07:10h i 07:30h