Oglas za javno nadmetanje

Načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci raspisuje OGLAS za javno nadmetanje prikupljanjem pisanih ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju i ispašu domaćih životinja do privođenja nameni na određeno vreme od 16.01.2017. godine do 31.10.2017. godine u radnoj zoni u Odžacima i radnoj zoni Karavukovo.

PARCELE U RADNOJ ZONI ODžACI daju se na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i sejanje jednogodišnjih biljnih kultura koje dospevaju za ubiranje do isteka roka na koji se zaključuje Ugovor o korišćenju građevinskog zemljišta i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
– PARCELE U RADNOJ ZONI ODžACI daju se na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i sejanje jednogodišnjih biljnih kultura nižeg habitusa koje dospevaju za ubiranje do isteka roka na koji se zaključuje Ugovor o korišćenju građevinskog zemljišta i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
– PARCELE U RADNOJ ZONI KARAVUKOVO daju se na korišćenje isključivo za ispašu domaćih životinja do isteka roka na koji se zaključuje Ugovor o korišćenju građevinskog zemljišta i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Uvid u položaj i raspored svih parcela koje su predmet davanja na korišćenje može se izvršiti u kancelariji za poljoprivredu broj 34, zgrada opštinske uprave Odžaci, Knez Mihajlova br. 24, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova.

Kontakt osoba: Petar Smišek, tel. 064/803-7-802 i 
Andrija Hajdu, tel. 064/80-37-623

Depozit za učestvovanju na javnom nadmetanju uplaćuje se na:

račun broj: 840-727804-89
poziv na broj: 08 224
svrha uplate: garantni iznos
primalac: depozit za javno nadmetanja

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit vratiće se nakon završetka postupka javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u iznos ponuđene naknade za korišćenje zemljišta.

Uplaćeni depozit neće biti vraćen u slučaju da :

– najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora u predviđenon roku,
– ponuđač bude udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline, odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja.

Jedan ponuđač može se prijaviti tj. dostaviti ponude za jedno ili više nadmetanja.

Prijava za javno nadmetanje podnosi se u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

  • Komisiji za sprovođenje postupka za davanje u zakup građevinskog zemljišta na određeno vreme ,
    • Opština Odžaci, Knez Mihajlova br 24,
    • Upisati obaveznu naznaku: ”PONUDA – NE OTVARATI !”
    • Broj javnog nadmetanja: -_________ (broj iz prve kolone tabela i lokacija radne zone, npr. 1-ODžACI, 4-KARAVUKOVO, i sl.)

Na zadnjoj strani:

  • ime i prezime / naziv i adresa ponuđača

V Rok za podnošenje prijave

Prijave se mogu podnositi do dana 09.01.2017.godine (ponedeljak), do 14:00 časova.

Prijave se podnose na pisarnici opštinske uprave Odžaci, nova zgrada Opštinske uprave opštine Odžaci, Knez Mihajlova br. 24, svakog radnog dana od 07:00 do 14:00 časova – navodi se u dopisu opštine Odžaci.