Opština Kula raspisala dva Javna poziva

Juče je raspisan Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kula za 2021. godinu kao i Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kula za 2021. godinu. Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije je do 31. oktobra 2020. godine. Obrazac zahteva se može preuzeti svakog radnog dana od 8 do 14 časova, u prostorija Uslužnog centra u Kuli, kao i sa zvanične internet prezentacije opštine Kula.
Više informacija o Javnom pozivu možete dobiti u Opštinskoj upravi Kula, Lenjinova 11, treći sprat, kancelarija 303. Kontakt osoba je Goran Krupljanin. telefon 025 751 -187.