Opština Odžaci-28 miliona dinara za kupovinu novih komunalnih mašina

Predsednica opštine Odžaci, mr Latinka Vasiljković, sa svojim saradnicima, danas je zvanično izvršila primopredaju novih mašina komunalnim preduzećima naše opštine.

Javno komunalno preduzeće ″Usluga″  postalo je bogatije za 11 kosačica i jednog multifunkcionalnog vozila, dok je JKP ″Brestkom” svoj vozni park obnovio sa mini bagerom.

″Kako bi Javna komunalna preduzeća u našoj opštini efikasnije obavljali svoje komunalne  delatnosti  iz budžeta opštine izdvojena su sredstva u iznosu od oko 28 miliona dinara za kupovinu 11 kosačica, jedno multifunkcionalno vozilo i mini bager. JKP ″Usluga″ je  iz sopstvenih sredstava kupilo svu potrebnu prateću opremu, čija je vrednost 6 miliona dinara,  dok je JKP ″Brestkom″ udruženim sredstvima opštine Odžaci, u iznosu od oko 4 miliona dinara, i svojim ličnim sredstvima, od milion i tristotine hiljada dinara, nabavilo mini bager koji će im pomoći u obavljanju njihove delatnosti″, izjavila je Latinka Vasiljković.

Direktori komunalnih  preduzeća Nikola Arsić i Ninko Adamović, zahvalili su se predsednici opštine i timu ljudi koji je pomogao i omogućio kupovinu mašina, te istakli da će od sada, ova dva preduzeća moći još bolje i efikasnije da obavljaju svoje delatnosti:“Nabavkom ove opreme ubrzaćemo rad našeg komunalnog preduzeća,  a samim tim pružiti efikasniju uslugu našim sugrađanima“, rekao je Nikola Arsić direktor JKP „Usluga“, dok je direktor JKP „Brestkom“ Ninko Adamović rekao da je nabavkom bagera omogućena velika efikasnost pogotovo kod sanacije vodovodne mreže:“ Ovaj mini bager će nam koristiti prvenstveno kod sanacije vodovodne mreže, za održavanje kanala i bankina, kao i za održavanje stočnog groblja“, rekao je Adamović.