Otkup četiri stana za rešavanje stambenih potreba izbeglica u opštini Odžaci

U okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, raspisan je javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti – stanova u javnu svojinu Republike Srbije, na teritoriji opština Odžaci, Paraćin i Šid, kao i gradova Bor i Šabac. Rok za dostavljanje ponuda je 10. decembar.

Predmet javnog poziva je pribavljanje do 45 stanova u javnu svojinu Republike Srbije, za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, namenjenih rešavanju stambenih potreba izbeglica.

Na teritoriji opštine Odžaci predviđen je otkup četiri stana veličine 30-39 kvadrata (garsonjera, jednosobni ili jednoiposobni).

Kupoprodajna cena stana-nepokretnosti ne može biti iznad tržišne vrednosti nepokretnosti po kvadratnom metru koju je utvrdio nadležni poreski organ za stan-nepokretnost, a u svakom slučaju ne može biti iznad 810 evra bez PDV-a po kvadratnom metru nepokretnosti.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja su upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao nosioci prava svojine na stanu-nepokretnosti koji je predmet ponude.

Stan-nepokretnost koji je predmet ponude mora biti upisan u katastru nepokretnosti kao legalan (u objektu koji ima upotrebnu dozvolu), bez tereta, zabeležbi i nerešenih zahteva.

Ne može biti predmet ponude stan-nepokretnost koji je u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja ili koji se nalazi u objektu koja je u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja.

Stan-nepokretnost koja je predmet ponude mora da se nalazi u višeporodičnoj stambenoj zgradi.

Više informacija može se videti u tekstu javnog poziva koji je objavljen na sajtu Republičke direkcije za imovinu.

Izvor: Radio Odžaci