Parking Servis Sombor dobio još jedan sertifikat

JKP ”Parking Servis Sombor” uspešno je realizovao resertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom standarda SRPS ISO 9001:2015 i preduzeću je dodeljen sertifikat u skladu sa zahtevima standarda.
Dobijanjem sertifikata sistema menadžmenta kvalitetom JKP”Parking servis Sombor” svrstava se u preduzeća koja posluju prema evropskim standardima i potvrda su da preduzeće sprovodi sve predviđene procedure u pružanju usluga.
Izvor: JKP “Parking Servis Sombor”