fbpx
10°C
Clear sky

Parking za osobe sa invaliditetom sa teritorije Odžaka

Opština Odžaci upućuje javni poziv zainteresovanim osobama sa invaliditetom i udruženjima osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine, radi podnošenja zahteva za izdavanje potvrde o ispunjenosti uslova za korišćenje parking mesta.

Parking kartu za označavanje vozila invalidnog lica, radi korišćenja parking mesta za osobe sa invaliditetom, mogu dobiti :

– invalidi kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom, 

– lica sa trajnim  oštećenjem organizma ili donjih ekstremiteta najmanje 80%

– lica sa mišićnom distrofijom, 

– lica obolela od paraplegije ili kvadriplegije, 

– lica obolela od cerebralne paralize, 

– lica obolela od multipla skleroze

– korisnici invalidskih kolica,

– lica  koje imaju oštećenje vida najmanje 90%,

– vojni invalidi koji su po osnovu priznatog svojstva vojnog invalida  i grupe sa 100% invaliditeta trajno ostvarili pravo na putničko motorno vozilo,

– civilni invalidi rata kojima je priznato svojstvo civilnog invalida  rata i grupe sa 100% invaliditeta trajno,

– ratni i mirnodopski vojni invalidi od I do IV grupe sa trajnim  oštećenjem  donjih ekstremiteta 

– vojni i civilni invalidi rata po osnovu gubitka vida na oba oka-100% odnosno smanjenja obostranog vida 90%,

– lica sa smetnjama u razvoju i autizmom, 

– lica sa oboljenjem bubrega koje zahtevaju trajnu dijalizu.

Rokovi za podnošenje zahteva

Lice koje želi da ostvari pravo za dobijanje parking karte za označavanje vozila invalidnog lica mora podneti opštinskoj upravi Odžaci – Odeljenju za društvene delatnosti, zahtev za izdavanje potvrde o ispunjenosti uslova za dobijanje parking karte za označavanje vozila invalidnog lica, radi korišćenja parking mesta za osobe sa invaliditetom,  u skladu sa ovim Javnim pozivom.

Uz zahtev, neophodno je priložiti fotokopije sledećih dokaza :

– potvrda o telesnom oštećenju i drugu medicinsku dokumentaciju,

– lična karta osobe sa invaliditetom, odnosno prijava prebivališta za maloletno dete,

– saobraćajna dozvola koja se vodi na osobu sa invaliditetom ili ugovor o lizingu,

– vozačka dozvola.

Ukoliko je vlasnik vozila roditelj, staratelj ili hranitelj lica koje ostvaruje pravo, potrebno je dostaviti fotokopije sledećih dokaza:

– potvrda o telesnom oštećenju i drugu medicinsku dokumentaciju,

– saobraćajna dozvola ili ugovor o lizingu

– lične karte roditelja, staratelja ili hranitelja i rešenje Centra za socijalni rad o stavljanju pod starateljstvo odnosno rešenje o hraniteljstvu 

– izvod iz matične knjige rođenih vlasnika vozila kao dokaz o stepenu srodstva za lice koje ostvaruje pravo.

Ukoliko je vlasnik vozila bračni drug lica koje ostvaruje pravo, potrebno je, pored gore navedenog, podneti i fokopije sledećih dokaza:

-izvod iz matične knjige venčanih, a za vanbračnog partnera – izjava dva svedoka overena u sudu ili u opštini.

Lice koje ostvari pravo na dobijanje parking karte za označavanje vozila dužno je da dostavi jednu fotografiju formata 30×35 cm, fotokopiju lične karte i saobraćajne dozvole.

Lice koje je već ostvarilo pravo na parking kartu u prethodnom periodu, podnosi zahtev za ostvarivanje prava i izjavu da se ništa nije promenilo u odnosu na prethodnu godinu.

Ako je lice promenilo automobil ili registarske tablice potrebno je dostaviti novu očitanu saobraćajnu dozvolu.

Zahtevi za korišćenje parking karata osoba sa invaliditetom mogu se podnositi tokom kalendarske godine, a  preuzimaju se u zgradi opštinske uprave opštine Odžaci, Knez Mihajlova broj 24 Odžaci (pisarnica).

Zahtevi  sa  potrebnom dokumentacijom predaju se na pisarnici opštinske uprave, sa naznakom za „JAVNI POZIV LICIMA SA INVALIDITETOM ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA IZDAVANjE PARKING KARTE ZA OZNAČAVANjE VOZILA  INVALIDNOG LICA“

Tagovi:
Pročitajte još: