Participativno budžetiranje – direktno odlučivanje građana o projektima od značaja za lokalnu zajednicu

Građani Sombora i ove godine imaće mogućnost da odluče o tome na koje projekte od značaja za njihovu zajednicu će se utrošiti sredstva iz budžeta grada, a sve to kroz proces participativnog budžetiranja.

Grad Sombor participativno budžetiranje sprovodi u okviru reforme poreza na imovinu uz pomoć Ministarstva finansija, Ambasade Švajcarske i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a uz tehničku podršku Stalne konferencije gradova i opština.

Zbog pandemije korona virusa, ove godine anketiranje građana biće organizovano na nešto drugačiji način u odnosu na prethodne godine. Glasanje će se vršiti samo putem interneta. Početak glasanja planiran je za kraj septembra.

Participativno budžetiranje je način na koji građani direktno mogu da u učestvuju u procesu odlučivanja o trošenju sredstava grada, a pored toga, mogu da učestvuju i u kreiranju lokalnnih politika kroz javne rasprave koje se organizuju prilikom donošenja najvažnijih odluka.