Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora po naseljenim mestima za mesec decembar

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora će u toku meseca decembra 2020. godine, putem komunalne policije, vršiti kontrolu komunalnog reda, u skladu sa važećim poropisima, u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada Sombora.
Nadzor će se tokom decembra 2020. godine vršiti po sledećem rasporedu:
01.12. Stapar i Doroslovo
02.12. Čonoplja i Telečka
08.12. Bački Monoštor
09.12. Aleksa Šantić i Svetozar Miletić
15.12. Kljajićevo
16.12. Gakovo i Rastina
17.12. Stanišić i Riđica
22.12. Bački Breg i Kolut
23.12. Bezdan
Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta naseljenim mestima i to putem telefona: 025/468-241, ili putem elektronske pošte na: komunalnapolicija@sombor.rs.